KATCentraal

Terug naar home

Aanpak

  • Om een gedragsprobleem goed aan te pakken, is het zaak te zoeken naar achterliggende oorzaken. Dan is het verstandig om een deskundige in te schakelen.

Uitsluiten van medische oorzaken

Gedragsproblemen kunnen veroorzaakt worden door medische problemen. Een bekend voorbeeld is
de kat die niet meer op de kattenbak gaat omdat hij/zij, vanwege blaasproblemen, pijn heeft bij het plassen. 
Daarom is het belangrijk om uw kat bij probleemgedrag goed door uw dierenarts te laten
nakijken.

Inzicht in het gedrag van uw kat

Is er medisch gezien niets met uw kat aan de hand dan is de volgende stap het inschakelen van een gedragstherapeut voor katten. Bij gedragstherapie is het natuurlijke gedrag van de kat uitgangspunt. Het probleem wordt aangepakt op basis van wetenschappelijke inzichten over gedrag en gedragsverandering. KATCentraal gaat op zoek naar de oorzaken van het probleemgedrag en geeft u inzicht in het hoe en waarom van het gedrag van uw kat: 

- Wat wil uw kat hiermee zeggen?
- Hoe buigt u het gedrag om?
- Hoe komt het?

► Lees meer over de Werkwijze
► Neem vrijblijvend Contact op met KATCentraal