KATCentraal

Terug naar home

Werkwijze

Gedragstherapie voor katten

Als er geen medische oorzaken voor het probleemgedrag zijn gevonden, dan kan ik als gedragstherapeut aan de slag. Vragenlijst over het (probleem)gedrag van uw kat. Allereerst ontvangt u van mij een vragenlijst. Deze vult u zo uitgebreid mogelijk in, zodat ik een goede indruk krijg van de situatie bij u thuis. 

Huisbezoek

Vervolgens maken we een afspraak voor een huisbezoek, zodat ik uw kat in zijn eigen leefomgeving kan observeren. Samen met u onderzoek ik welke factoren het gedrag van uw kat zouden kunnen beïnvloeden. Op basis van een grondige analyse kan vaak de oorzaak van het probleemgedrag worden vastgesteld. Op grond daarvan maak ik voor u een plan van aanpak. 

Plan van aanpak

Het behandelplan is afgestemd op uw situatie en geeft u concrete adviezen om het gedrag van uw kat in de gewenste richting om te buigen. Door de achterliggende oorzaken van het gedrag aan te pakken, is de kans van slagen zo groot mogelijk.

Inzet van de eigenaar

Gedragsverandering kost tijd: soms veel, soms weinig. Soms gaat het om het aanbrengen van veranderingen in de leefomgeving van de kat. In andere gevallen moet de kat geleidelijk ander gedrag worden aangeleerd. Geduld en volharding van de eigenaar zijn cruciaal. Maar het mooie is dat op die manier veel probleemgedrag uiteindelijk verholpen of verminderd kan worden, zelfs als het járenlang heeft bestaan. 

Uw steun en toeverlaat

In de periode dat u de adviezen gaat toepassen kunt u rekenen op een steuntje in de rug: U kunt met uw vragen op mij terugvallen. We kijken of de adviezen het verwachte resultaat hebben, of dat er aanpassingen mogelijk of nodig zijn. Samen werken we aan een optimaal resultaat!

Evaluatie

Na ongeveer een maand evalueren we in ieder geval of de aanpak het gewenste resultaat heeft gehad.

► Lees meer over Kosten en voorwaarden
► Neem vrijblijvend Contact op met KATCentraal